კომპანიის შესახებ : პუბლიკაციები : აქციები : შემსწავლელი კურსები : კონტაქტები    
დავინესის პროდუქციის შემსწავლელი კურსები ტარდება პროფესიონალური სალონების მოთხოვნით დავინესის სერტიფიცირებული ტექნოლოგის მიერ მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე – სალონში, ან კომპანიის ოფისში.
ტრენინგი უფასოა.